Novinky

  Neplatit do fondu oprav bytového domu? Jistá exekuce.

  novinkyNovinky

  Suše by se dalo konstatovat, že události posledních měsíců spojené s postupným osekáváním nejrůznějších sociálních dávek mají zprostředkovaný dopad i na hospodaření společenství vlastníků bytových jednotek. Proč? Stále více společenství čelí problému, že někteří vlastníci bytů přestávají platit do fondu oprav či platit za teplo, elektřinu atd. odebíranou celým domem? Jaké nástroje má výbor stojící v čele společenství?

  Dlužníci přichází s neuvěřitelnými báchorkami. Realita je jednoduchá a logická

  Během svojí praxe ve výboru jednoho společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsem se od dlužníků dozvěděl pár poměrně zajímavých postřehů, které svým obsahem připomínají spíše báchorky či mýty. Jeden z dlužníků mi po výzvě k uhrazení záloh sdělil, že jeho závazky vůči fondu oprav jsou nepostižitelné exekucí, neboť dle jeho vyjádření se stejně na baráku nic neopravuje, jelikož k tomu nedal souhlas. Další trefnou připomínkou jiného vlastníka bytu byl odkaz na čekání peněz z restitucí v pohraničí… další výmluvy nemá cenu uvádět.

  Dle mých zkušeností je nejlepším postojem výboru SVJ rychlá a nekompromisní akce. Právě rychlé uplatnění pohledávky u soudu může být rozhodující pro získání alespoň částečného výnosu. Navíc je „de iure“ výbor povinen jednat s péčí řádného hospodáře a je odpovědný vůči všem členům za hospodaření – v tomto případě zejména vůči těm slušným a platícím, kteří fakticky dotují neplatiče. Ale pojďme po pořádku…

  Pohledávka vůči SVJ je úplně jako každá jiná

  Základním právním předpisem upravujícím vztahy v každém bytovém domě je Zákon o vlastnictví bytů. Ten mimo jiné jednoznačně upravuje vztah člena společenství a jednoznačně vymezuje jeho závazek podílet se na závazcích se správou domu. Zejména jde o fond oprav a jakékoli zálohy spojené s běžným provozem domu apod.

  V podobném duchu jsou postaveny i stanovy konkrétního bytového domu. V této souvislosti a na základě zkušeností s neplatiči doporučuji formalizovat celý proces právě ve stanovách ve snaze jej co nejvíce urychlit. Výbor by měl mít ve stanovách uveden konkrétní postup, jak upomenout dlužníka a následně jak celou věc dotáhnout až k soudu.

  Dluží-li někdo společenství vlastníků bytových jednotek, tak z pohledu právního jde o běžnou pohledávku. Tím mám na mysli to, že podobně jako z jiných dluhů je jediným východiskem dovést celou záležitost k získání exekučního titulu na majetek povinného.

  Celý proces by se mohl rozdělit do následujících kroků, které považuji za osvědčené a vhodné. Po první upomínce naúčtovat dlužníkovi úroky z prodlení (opřít o stanovy). Dalším osvědčeným krokem by mělo být předložení uznání dluhu k podpisu dlužníkovi. Zde se určitě objeví logická námitka, že listinu v podobě uznání dluhu nám dlužník nepodepíše. Pravděpodobně ne, avšak celou záležitost tím připravujeme k budoucímu výkonu soudního rozhodnutí. A když nám dlužník uznání dluhu skutečně nepodepíše, tak lze konstatovat, že jsme vyčerpali jakékoli projevy dobré vůle jako výbor a veškerá snaha by měla směřovat k získání exekučního titulu na majetek povinného.

  Soudy se zrychlily, avšak nemusí to stačit

  Celou věc je nyní nutné předat soudu. Předpokládám, že výbor SVJ nebude mít problém doložit, že povinný skutečně dlužné peníze neplatil. Po formální stránce si myslím, že nebude problém prokázat oprávněnost našeho nároku. Soudní rozhodnutí na exekuci na majetek povinného by tedy mělo být dříve či později na světě. Pak nastupuje exekutor, který realizuje výkon rozhodnutí zpeněžením majetku povinného.

  Zde se nabízí předpoklad, že povinný má přinejmenším byt, takže na nějakou pohledávku v řádech desetitisíců to bude bohatě stačit. Ano, to je pravda. Výbor společenství si je jist tím, že dlužník vlastní přinejmenším byt v jejich bytovém domě. Zpeněžení průměrného bytu by teoreticky měla být záležitost v řádech miliónů. Ale nemusí to být tak jednoduché…

  Dlužník může být předlužen na mnoha frontách

  Je třeba vzít v potaz fakt, že ve hře může být mnohem více věřitelů a někteří mohou být velcí a dokonce mít přednost. Proti SVJ může stát zejména fakt, že příslušný byt bude zatížen hypotékou se zástavním právem ve prospěch banky. Bude-li takový byt zatížen hypotékou, tak při vypořádání bude mít zástavní věřitel (hypoteční banky) před SVJ přednost. Kromě toho tam mohou být další věřitelé (nebankovní poskytovatelé půjček atd.), jejichž pohledávky budou třeba i postaveny na stejnou prioritu jako pohledávka SVJ, avšak při součtu pohledávek všech věřitelů se zjistí, že pohledávky budou uspokojeny pouze v nějakém poměru. To samozřejmě není dobré řešení pro žádného z věřitelů.

  Vyčkávat se nevyplácí. Z vlastní zkušenosti vím, že hrozba exekuce na byt zafunguje na ty, co peníze mají, a platit z nějakého důvodu nechtějí. Ti, co nemají, stejně nezaplatí. Právě u nich se snažte zrychlit cestu k exekučnímu titulu, přestože konečný výtěžek je víc než nejistý.

  Zdroj: hypoindex.cz

  Zobrazit všechny novinky
  Sdílet novinku
  Další novinky

  Daň z nabytí nemovitých věcí - novinky k 5.8.2016

  Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016. Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je oka...
  05.08.2016

  Daň z nabytí nemovitých věcí 2016

  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, je poplatní...
  09.02.2016

  DevePoint film

  Dovolte nám uveřejnit filmový záznam naší společnosti z roku asi okolo 1929
  19.01.2010

  Prodej bezrealitky nebo s ní.

  Asi neočekáváte, že na stránkách realitní kanceláře se objeví článek, který bude „proti realitkám“ a vybízet k prodeji „bezrealitky“. Cílem tohoto článku je spíše to, abychom se společně podívali na to, co přináší prodej S realitní kanceláří a co je to vlastně ta e...
  24.01.2010

  Co je geometrické a polohové určení?

  Geometrické a polohové určení pozemků je soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemku ve vztahu k sousedním nemovitostem. Číselnými údaji jsou souřadnice lomových bodů hranic pozemků v systému Jednotné trigonometrické sítě katas...
  13.12.2011

  Katastr nemovitostí České republiky (KN)

  Je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí ob...
  01.07.2014

  Pozor na podpisy směnek!!!

  Platí i ty z hospody na pivním tácku? Půjčit si peníze je velice jednoduché. Zvlášť v případě, kdy je člověk lehce omámen alkoholem. Směnka, kterou podepíšete v hospodě třeba na pivním tácku je často platná, a takový dluh se vám může stát osudovým. Zákon nevy...
  13.12.2011

  Vyplatí se variabilní hypotéka?

  „Je variabilní hypotéka výhodnější, než hypotéka s klasickou úrokovou fixací?“ ptají se nás často klienti. Seznamte se s výsledky naší malé analýzy, která vám napoví, kdy je variabilní hypotéka výhodná, a kdy ne. Návod na použití variabilní hypotéky: Těm z vás, ...
  10.08.2012

  Refinancování hypotéky zdarma být nemusí. Vyčíslení dluhu stojí i 1 500 Kč

  Blíží se konec fixace vašeho hypotečního úvěru a vy se chystáte na jeho refinancování. S refinancováním by neměly být spojeny skoro žádné poplatky, ale například vyčíslení dluhu vás může vyjít i na 1 500 korun.Před pěti lety byl uzavřen rekordní počet hypotečních ú...
  10.08.2012

  Fincentrum Hypoindex červenec 2012: Sazby se znovu blíží rekordu

  Přesně jak jsme minulý měsíc předpovídali, tak se i stalo. Úrokové sazby souhrnného ukazatele Fincentrum Hypoindex znovu klesly a blíží se historickému rekordu. V červenci činila průměrná úroková sazby 3,59 procenta. Nejnižší sazby jsme zaznamenali v prosinci mi...
  29.08.2012
  Info panel
  Poptávka
  Poptávka
  Realitní kancelář na klíč
  Homestaging

  Jsme členem Realitní komory ČR

  Realitní komora České republiky

  Devepoint partners, s.r.o.

  Pasteurova 905/10, Olomouc
  IČO: 29392128
  DIČ: CZ29392128


  Datová schránka: ID - j3t8em6
  SP: C45667, KS v Ostravě

  bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
  firemní účet: 6747264001/5500
  účet úschovy: 5005510790/5500

  reklamace služeb
  Skype
  Odkazy